แหล่งท่องเที่ยว
 
 
- พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
อยู่บนเขาค้อ ทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2กิโลเมตร สร้างน้มเกล้าถวาย เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2539 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา
- พระตำหนักเขาค้อ
ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลม มีทั้งหมด 15 ห้อง รูปทรงแปลกตาไปจากพระตำหนักอื่น สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าชมบริเวณโดยรอบพระตำหนักได้ บริเวณใกล้กันมีบ้านพักทหารม้าซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมได้ มีร้านค้าสวัสดิการตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินขึ้นยอดเขาย่าที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เขาค้อโดยรอบได้สวยงาม
   
 
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ ประกอบด้วยพระธาตุเป็นวัดที่ประดับประดาตบแต่งไปด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ สวยงามมาก มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณวัดและศาลาปฏิบัติธรรม
- หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
ตั้งอยู่บนเขาค้อ ที่บ้านกองเนียม เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงาน "วันนัดพบเอกอัครราชทูต ณ เขาค้อ " โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆมาร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
   
 
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 - 2525 โดยสร้างด้วยหินอ่อน เป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในปี พ.ศ. 2524 ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถาน และรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย
- ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
ตั้งอยู่บนเขาค้อ เลยกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กน้อย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข2323 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถังและอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ เปิดให้เข้าชมทุกวัน
   
 
- น้ำตกศรีดิษฐ์
เดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 จากแยกแค้มป์สนไปประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2325 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร
ตัวน้ำตกศรีดิษฐ์เป็นหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ และซื้อของที่ระลึกของชาวเขากลับบ้านได้

- ไร่บีเอ็น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวที่นิยมผักผลไม้เมืองหนาวนานาชนิดตามฤดูกาล รวมทั้งดอกไม้ดอกประดับหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงผัก สวนพันธุ์ไม้ในบริเวณได้เปิดให้เข้าชมทุกวัน

   
 
- เนินมหัศจรรย์
อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 ถนนสายนางั่ว - สะเดาะพงษ์ ทางหมายเลข 2258 เมื่อขับรถมาถึงบริเวณนี้แล้วดับเครื่อง รถจะถอยหลังขึ้นเนินได้เอง ซึ่งเกิดจากภาพลวงตา เพราะในความเป็นจริงเมื่อระดับความสูงของพื้นที่สองจุด ความสูงของเนินจะมีระดับต่ำกว่าช่วงที่เป็นทางขึ้นเนิน
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูหินร่องกล้ามีลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับภูเขาสูงของจังหวัดเลยเช่น ภูกระดึงและภูเรือ เนื่องจากมีความสูงในระดับไล่เลี่ยกัน อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิจะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส แม้ในฤดูร้อนอากาศก็ยังเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส
ประกอบด้วยลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร น้ำตกศรีพัชรินทร์ น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟ้า ธารพายุ
       
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนา มีเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวมีจุดสูงสุดคือ บริเวณเขาแคอากาศจะหนาวเย็นมากเหมาะแก่การไปท่องเที่ยวและทุ่งหญ้าที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ
่มีสนและไม้ดอกขึ้นสลับกันอยู่
ทุ่งแสลงหลวงมีทางเข้าหลัก 2 ทาง คือทางเดินทางท่องเที่ยวใน อ.เขาค้อ สามารถเข้าทางที่ทำการอุทยานสาขาย่อย ตำบลหนองแม่นา ก่อนถึงทางเข้าแก่งบางระจันประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนทางเข้าอีกทางหนึ่งเป็นทางเข้าของที่ทำการอุทยานด้านถนนสายพิษณุโลก-หล่มสักทางหลวงหมายเลข 12 หลักกิโลเมตรที่ 80
ที่ทำการอุทยานฯ ในส่วนตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสาขาย่อยรองจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ กิโลเมตรที่ 80
   
       
 
   
เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท (บ้านชมดาวชมเดือน) 93 ม.5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (เลยทางเข้าสวนสัตว์ 200 ม. ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2 ก.ม.)