เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท (บ้านชมดาวชมเดือน) ได้จัดเตรียมห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน  ด้วยความยินดี
   
   
   ท่านสามารถจ่ายเงินค่าที่พักได้ ทางบัญชี  
 
    963 – 0 – 03505 – 7 
      นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่ง
      ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์
   
   
 
  ห้องพัก
 
 
บ้านชมจันทร์
   
   

 

 

   

 

   
   

 

 

   
   
 
 
 
     
     
เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท (บ้านชมดาวชมเดือน) 93 ม.5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (เลยทางเข้าสวนสัตว์ 200 ม. ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2 ก.ม.)