ที่อยู่
    - เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท
93 ม.5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(เลยทางเข้าสวนสัตว์ 200 ม. ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2 ก.ม.)
     
    เบอร์โทรศัพท์
    09-56414248
     
    เลขที่บัญชี
   
    963 – 0 – 03505 – 7 
        นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่ง
        ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์
     
     
 
  เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท
 
 
   
   
 

   
     
     
     
เขาค้อลัคกี้ฮิลล์รีสอร์ท (บ้านชมดาวชมเดือน) 93 ม.5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (เลยทางเข้าสวนสัตว์ 200 ม. ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2 ก.ม.)